Konstytucji 3 Maja 19, 72-100 Goleniów cech_goleniow@op.pl 91-418-25-53

Historia cechu

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Goleniowie rozpoczął działalność

15 listopada 1962 roku kiedy to grupa rzemieślników reprezentujących różne branże zawodowe podjęła inicjatywę utworzenia w Goleniowie samodzielnego Cechu Rzemiosł Różnych.

Pierwszym Starszym Cechu został wybrany Czesław Nowak – mistrz szewstwa, a pierwszą kierowniczką biura goleniowskiego Cechu była Maria Król pełniąca to stanowisko wiele lat – znana i zasłużona dla środowiska rzemieślniczego. Przez 29 lat do roku 2021 Starszym Cechu był Władysław Jefremienko.

Od roku 1972 Cech ma swoją siedzibę w budynku „Domu Rzemiosła” mieszczącym się przy ulicy Konstytucji 3 Maja Nr 19 w Goleniowie wybudowanym w czynie społecznym z dobrowolnych wpłat rzemieślników przy poparciu władz powiatowych, wojewódzkich, Izby Rzemieślniczej i Centralnego Związku Rzemiosła. Znaczącym dla Braci rzemieślniczej było ufundowanie i poświęcenie sztandaru Cechowego w roku 1982, natomiast w 1995 roku Cech został odznaczony złotym medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla rzemiosła polskiego”. W roku 2011 został uszyty nowy sztandar Cechu, którego fundatorem jest zarówno Cech jaki i rzemieślnicy oraz goleniowski samorząd. Cech zrzesza na zasadzie dobrowolności rzemieślników różnych branż i specjalności. Obecnie skupia 66 firm w 16 branżach. Zrzeszeni rzemieślnicy i przedsiębiorcy posiadają w przeważającej większości dyplomy mistrzowskie, a w mniejszości dyplomy czeladnicze. Wieloletnia praktyka w zawodzie, niejednokrotnie przechodząca z pokolenia na pokolenie, tradycje, wysokie kwalifikacje zawodowe zrzeszonych rzemieślników gwarantują wysoką jakość usług świadczonych dla ludności. Oprócz kwalifikacji zawodowych członkowie Cechu posiadają kwalifikacje pedagogiczne i bieżące szkolenia w zakresie bhp i p.poż., co daje uprawnienia do szkolenia uczniów w zawodach stosownych branż.

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie szkolnictwa zawodowego powołał w swojej siedzibie w czerwcu 2003 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Placówka ta jest uprawniona do organizowania różnego rodzaju kursów, szkoleń i przekwalifikowań zawodowych. Cech prowadzi także wśród swoich członków prace społeczno-organizacyjne mające na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu. Reprezentuje interesy członków wobec terenowych organów administracyjnych, tworzy bazy danych o zakładach rzemieślniczych i ich potencjalnych możliwościach usługowo-produkcyjnych. Tutejszy Cech zajmuje się popieraniem i rozwojem postępu technicznego i gospodarczego oraz organizowaniem konkursów, wystaw i targów. Prowadzi działalność gospodarczą i kulturalno-oświatową.