Konstytucji 3 Maja 19, 72-100 Goleniów cech_goleniow@op.pl 91-418-25-53

Cele i zadania

Najważniejsze cele Cechu:

  • ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji;
  • prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej;
  • udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków Cechu;
  • organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, oraz organizowanie pomocy instruktażowej i szkoleń w zakresie bhp;
  • utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika;
  • wykonywanie na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków Cechu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rzemieślników – przedsiębiorców oraz ich uczniów Cech prowadzi:

  • nabór młodzieży do nauki zawodu w systemie szkolnym i poza szkolnym w zawodach rzemieślniczych i nie rzemieślniczych;
  • nadzór nad praktyczną i teoretyczną nauką zawodu;
  • pomoc przy uzyskiwaniu zwrotu kosztów za szkolenie pracowników młodocianych.

Zauważa się, iż od pewnego czasu rośnie ranga grupy społecznej rzemieślników i przedsiębiorców. Coraz częściej z rzemiosłem chcą współpracować duże firmy państwowe i spółdzielcze. Wzrasta również zainteresowanie współpracą zagraniczną rzemieślników polskich z niemieckimi, co przyczynia się do rozszerzania programów współpracy na niwie społeczno-gospodarczej. Wzajemna wymiana doświadczeń zawodowych rozwija się głównie w branżach: spożywczej, fryzjerskiej , budowlanej, mechanicznej i stolarskiej.